Наслов

Татковска љубов и палица за хокеј

Постои нешто што се вика врзување меѓу татко и син, а потоа постои и ова. Детенцето има многу талент и малку години, а таткото се решил за палица за хокеј. И овој ќе скија, па нормално.

25 Мај 2013

За авторот