Осогово и лично и различно

Погледнете го видеото кое што е изработено во рамки на кампањата за прогласување на дел од Осоговските Планини како идно заштитено подрачје во категорија заштитен предел во кое што се прикажани дел од значајните...

Форуми за рурален развој – Заштитено подрачје „Осоговски Планини”

Во рамки на Програмата за зачувување на природата во Македонија – фаза 2, проект на Швајцарската агенција за развој и соработка, предвидено е воспоставување на заштитени подрачја (ЗП) во сливот на река Брегалница.

Компост - Што, Зошто и Како

Што е компост?

Компост е темно ѓубриво кое се добива од разни видови органски отпад како што се лушпи од зеленчук и овошје, трева, лисја, слама, пилевина, талог од кафе и чај. Овие материи се разложуваат и...

НУЛА ОТПАД – ШТО, ЗОШТО И КАКО

Што е Нула Отпад?  Нула Отпад е филозофија и цел која прераснала во движење каде се цели да се намали конзумирањето до можниот минимум, при што производите и пакувањето на производите би биле заменети...

Дали си пријател на Шара?

На Шар Планина и е потребна пријателска помош бидејќи веќе 20 години се води битка за прогласување на планината за Национален парк а се уште не е прогласена. 83% од локалното население сакаат Шара...

Најдобриот природен мелем за рани

Веројатно ја знаете поговорката - „Понекогаш лекот чини пет пари”. Навистина некогаш сè што треба да направите е да подадете рака кон некоја од билките на природата и да препуштите таа да се погрижи...

Да ги спасиме пчелите!

За да им помогнеме на пчелите треба да насадиме некои од следните растенија... а доколку ги имаме да не ги уништуваме!