Физиотерапија

Што е CONTINUOUS PASSIVE MOTION?

CPM претставува метод за постоперативен третман при тотални ендопротези на зглобовите но и при други ортопетски зафати како што се реконструкција на лигаменти, реконструкција на тетиви, микрофрактури на зглобна 'рскавица и сл.