Наслов

Тишината на Доломитите

Единствено во тишина, можеме да ги слушнеме звуците на природата. Природната тишина не е отсуството на звуци од природата, туку отсуството на звуци од модерното живеење. 

08 Август 2018

За авторот