Наслов

Кој не би ги пеглал скиите во оваа работилница?

Реклама за ски работилница во Монтреал која ден денес постои со 48 години стаж зад неа. Спотчето датира некаде од 80-тите, а сижето содржи кошула, фармерка, христијани-муслимани, касета со Дјуран Дјуран во комбинација со вокмен, една главна и две споредни улоги. Koј би рекол дека времето олку ќе се измени?

18 Јануари 2016

За авторот