Изведувач: Даријан Стојаноски

Фотографија: Денис Јеремич