Како не се сурфа

Неколку сурф фаци одговараат на прашањето: „Каде не смее да се греши додека си на огромен бран“. И во принцип сè се врти на тоа дека ако бидеш на местото каде се крши бранот, ќе бидеш избушен.

Автор

EDITOR

Скопје

Македонија