Видео од ново искачување

Наслов

Адам Ондра на „Илузионист“

Адам Ондра го помести спортското качувње на потполно ново ниво и неговиот нов проект се наоѓа во пештерата Хансхелерен во Флатангер, Норвешка.

04 Септември 2014

За авторот