Наслов

Рециклирање до перфекција

Перфекција бидејќи еден лист хартија е доволен за да пренесе порака до 285 илјади луѓе наместо фрлање флаери на сите страни. Од сега вака само за промоција на кампањи...

25 Јуни 2015

За авторот