Borce Hristov

Македонија, Скопје

Sport DNK

Фотографии

Објави

Медиумска активност 2016-2017

Дел од мојата медиумска активност со дадени изјави, интервјуа за Азербеџански медиуми и гостување во неколку Mакедонски телевизии.