Oliver Lazarevic

Македонија, Скопје

Sport DNK

Certificates

Медицина на спорт и Спортски науки : нов пристап - нови знаења ( Белград, Србија )

Специфична физичка подготовка , Проф.Д-р Дитмар Шмидблајхер

Education

Фотографии

Објави

Користникот нема објави