Danijel Todorovski

Македонија, Скопје

Sport DNK

Фотографии

Објави

ЧУДЕСЕН ПРИРОДЕН ИЗВОР НА ВАШЕТО ЗДРАВЈЕ

НАНОЗЕОЛИТ НАЈМОЌНИОТ АНТИОКСИДАНT НА 21 век

Nanozeolit е регистриран како додаток на исхраната, а се работи за високо биолошки активна супстанца, 100% природен минерал зеолит (clinoptilolite) во прав, со големина на честички многу под еден микрон.