Slobodan Jovanoski

Македонија, Скопје

Sport DNK

Фотографии

Објави

Експедиција

Спомени од Манаслу 1986

Поминаа 30 години од изведувањето на оваа акција. Текстот што следи е во скратена верзија со акцент на позначајните моменти и доживувања.