Zoran Stefanovski

Македонија, Скопје

Sport DNK

Фотографии

Објави

Свесно одење

Свесното одење е динамичка медитација чиј автор е духовниот учител Моханџи. Овој тип на медитација е идеален за оние луѓе на кои не им одговараат долги седечки медитации во мирна положба.