Sport DNK

Фотографии

Објави

Бетовен на Струмина Треил 2015

Авторските права за музиката што го прави трчањето по асфалт, му припаѓаат на Моцарт. Неговите композиции се слушаат на секој маратон. Но, авторските права за планинарското трчање дефинитивно припаѓаат на Лудвиг ван Бетовен. На...

Аурата на еден Рекреативец

Имам сретнато претерано многу луѓе со волја за спортување, а посебно со волја за трчање. Ама тоа се луѓе само со Волја, и толку. Никако таа волја да биде претворена во пракса. Секогаш има...