Nikodin Veljanoski

Македонија, Гостивар

Sport DNK

Фотографии

Објави

Синдром на „смрзнато” рамо

Смрзнато рамо (frozen shoulder) претставува клинички синдром со нејасна етиологија (не е познат причинителот). Се карактеризира со болки и ограничени движења во рамениот појас. Во голем дел од случаите пациентите се жалат на силна...

Физиотерапија

Што е CONTINUOUS PASSIVE MOTION?

CPM претставува метод за постоперативен третман при тотални ендопротези на зглобовите но и при други ортопетски зафати како што се реконструкција на лигаменти, реконструкција на тетиви, микрофрактури на зглобна 'рскавица и сл.