Mario Sharevski

Македонија, Скопје

Sport DNK

Фотографии

Објави

3П-ЧЕ 2019: П КАКО ПРОМЕНИ КОН ПОДОБРУВАЊЕ

Повторно изминати доживувања по трансверзалата од Пелагонија преку Порече до Патишка река

После четири изминати години од првото поминување на нашата зацртана трансверзала 3П-ЧЕ, која со минување пеш преку планините и долините ги поврзува трите котлински области чии...

Со точак од Скопје до Крушево и Мечкин Камен во чест на Илинден

ИЛИНДЕНски вело-поход до Крушево и Мечкин Камен

Македонија е прекрасен мозаик и чудесен спој на природни убавини, духовност, човечко творештво и културно-историски традиции, кои преку нивното истражување овозможуваат невидено уживање. 

П КАКО:

ПРИРОДА, ПРОШЕТКА, ПОХОД, ПСИХА, ПРЕМРЕЖЈА, ПОУКА, ПОБЕДА... ПОЛОГ, ПОРЕЧЕ, ПЕЛАГОНИЈА