Franka Grazdani

Македонија, Охрид

Sport DNK

Фотографии

Објави

Snowboaring in Mavrovo

#bolt

Погледнете го видеото кое претставува дел од нашиот живот. Тоа што најмногу го сакаме, нашиот начин на живеење.