Blazhe Arsov

Македонија, Скопје

Sport DNK

Achievements

По повод "Светскиот ден на Физиотерапевтите" Признание за Голем придонес во развојот и активностите на здружението ,и висок степен на колегијалност и афирмација на МАКЕДОНСКАТА ФИЗИОТЕРАПИЈА од Здружението на Физиотерапевти на Република Македонија 2013

Awards

Certificates

Shock Wave Therapy –Нови Сад Србија 2012

Примена на Функционална магнетна стимулација -Тесла стим - Искра медикал –Скопје 2013

"Connective tissuie manipulation" - workshop with Beate Carriere Јуни 2016

Workshop за нова метода на Kinesio taping (EDF metod) со учество на д- р Кенсо Касе

Certificated Kinesiotaping practicionar (CKTP) by KINESIO UNIVERSITY

Education

Organizations

Projects

Претседател на организацискиот одбор на Првиот конгрес на Физиотерапевти на Македонија Март 2015 Скопје МАНУ

Written Materials

Фотографии

Објави

KINESIOTAPING

Кинезиотејпинг

Kinesio Taping е техника на лепење на "Kinesio Tex" ленти кои се дизајнирани да го забрзаат процесот на природно лекување на организмот, обезбедувајќи поддршка и стабилност на мускулите и зглобовите, без нивно ограничување.

 

Интервју со човекот што ја создаде филозофијата ZENSEGRITY

Германецот Кристоф Штрумф е физиотерапевт што создаде нов пристап во својата професија и и даде една поинаква димензија. Филозофијата се нарекува Зенсегрити (ZENSEGRITY). Прочитајте го неговото интервју (на англиски јазик) и дознајте нешто повеќе...

Респираторна физиотерапија при хронична обструктивна белодробна болест (ХОББ)

Хронична обструктивна белодробна болест – ХОББ е група на хронични заболувања на респираторниот систем кои се изразуваат со потешкотии во дишењето т.е опструкции на воздушните патишта кај пациенти на кои претходно им било дијагностицирано...

FAST-Track рехабилитација после артропластика на колениот зглоб

Современиот начин и брзото темпо на живот наметнуваат нови правила во медицинската рехабилитацијата после хируршки третмани. Со цел да се забрза опоравувањето на пациентите и да се овозможи брзо оспособување за извршување на секојдневните...

Електростимулација во терапевтски и тренинг цели

Првите истражувања за дејството на електричната енергија се направени уште во 18 век, но целосно е цврсто етаблирано во 20 век при што е докажано дека електричната енергија е еден од најважните механизми кој...

Шилец на петата – Calcar calcanei

Болната пета е еден од најчестите проблеми кои ги мачи маратонците но и сите други кои се подолго време во стоечка позицијa, обезните луѓе со намалена физичка активност и можат да бидат во комбинација...

Mirror Therapy – Терапија со огледало

Принципот на Mirror Therapy е употреба на огледало да се создаде рефлективна илузија на зафатениот екстремитет, со цел да се "измами" мозокот во размислувањето дека самото движење е реално односно се случува без болка. 

8-ми Септември Светскиот ден на Физиотерапевтите

Светскиот ден на Физиотерапевтите се одбележува секоја година на "8-ми септември". Денот е можност за физиотерапевтите од целиот свет да ја подигнат свеста за клучен придонес во професијата која ги одржува луѓето да бидат...

КИНЕЗИОТЕЈПИНГ / KINESIOTAPING

Јапонска метода дел од модерната физиотерапија

Kinesio Taping е техника на лепење на "Kinesio Tex" ленти ,кои се дизајнирани да го забрзаат процесот на природно лекување на организмот, обезбедувајќи поддршка и стабилност на мускулите и зглобовите, без нивно ограничување.

Физиотерапија после артроскопија на колено

Артроскопија („arthroscopy – no problem surgery") е ортопедска ,хируршка техника со која можат да се извршат повеќе зафати во зглобниот простор за донесување на дијагноза а воедно и соодветен третман на евентуална повреда.

Trapezius muscle treatment

Физио-третман на миалгија на вратната мускулатура

Долгото изложување на стрес и на несоодветни,неправилни позиции на организмот може да допринесе за развој на болки во мускулите на вратот кои понекогаш знаат и комплетно да го блокират поединецот во извршување на неговите дневни активности.

Физиотерапија

Прва физиотерапевтска помош

Физиотерапевтите се најблиски соработници на сите спортските работници. Тие понекогаш се и единствените медицински лица на спортските терени и први реагираат при настанувањето на повредите...

(транскутана електро-нервна стимулација)

Третман на акутна и хронична болка со ТЕНС терапија

"Болка тоа се едни непријатни сензорни и емоционални искуства поврзани со актуелни или потенцијални оштетување на ткивата, или опишани од аспект на таква штета "- според интернационалната асоцијација за изучување на болката.

EDF method : A new era of Kinesio taping

Работилница за Кинезиотејпинг со Кензо Казе

На 29 Август во Белград се одржа настан од светски ранг на кој беа присустни седум интернационални предавачи сертифицирани Кинезиотејпинг терапевти и иноваторот на оваа светска техника Г-дин Кензо Казе.

Новости во Електротерапијата

Фукнционална магнетна стимулација

Физиотерапијата како и сите други медицински науки мора редовно да ги следи сите нови технолошки напредоци во медицината. Компаниите кои се занимават со производтсво на апарати за електротерапија постојано вложуваат средства во истражувања на...