Centar za vnatreshni bolesti SRCE

Македонија, Скопје

Sport DNK

Фотографии

Објави

ХРОНО ИСХРАНА

Јадете сѐ, а слабеете: Во што е тајната на хроно исхраната?

ШТО Е ХРОНО ИСХРАНА?

Основната идеја за режим на исхрана по одредено време потекнала од францускиот лекар Alain Delabosa, кој го има регистрирано својот програм во 1986 година. Овој програм претрпел бројни промени во светот,...