Ana Velkova

Македонија, Скопје

Sport DNK

Фотографии

Објави

Екипата од Плоча!

За време на викендот 09/10 ноември 2013 се одржа планираниот алпинистички собир на локалитетот Плоча, близу до Радовиш.