Slobodan Jovanoski

Македонија, Скопје

Sport DNK

Фотографии

Објави

Некогаш и сега

Алпинизмот никогаш не бил "вообичаен" или "реален" живот за мене, туку би рекол, бегство од тоа. Привремена активност која ме привлекуваше. Не ја оценувам ниту како морална обврска ниту како физичка потреба, но тешко...