Filip Kolevski

Македонија, Куманово

Sport DNK

Achievements

8 год. член во атлетската репрезентација на Македонија

Awards

Education

Фотографии

Објави

ПОДОЛГИОТ ПАТ е обично пократок

ПОКРАТКИОТ пат е најчесто подолг!

Во Македонија во фитнес индустријата има недоволно стручност и стручен критицизам и тоа веројатно поради недостаток на квалитетни стручни лица и поради апатијата и незаинтересираноста на поголемиот дел од нив.