Bazhe Natov

Македонија, Велес

Sport DNK

Hobby

Parkour & Freerunnig

Фотографии

Објави

Велешки паркур

Видео од при крајот на летната сезона од тимот STG - Street Tracer Group од Велес.