Aleksandar Kacarski

> > >

Македонија, Скопје

Sport DNK

Фотографии

Објави

Фитнес програма

INSANITY – Високо интензивен тренинг

Под високо интензивен тренинг се подразбира било кои вежби кои што ги правиме со максимум капацитет во комбинација со фиксни периоди на намалување на интензитетот или целосен одмор. Звучи премногу едноставно за да биде вистинито,...