' ;
Open Fun Football Schools

> >

Македонија, Скопје

Sport DNK

Фотографии

Објави

Open Fun Football Schools 2013 – Ѓорче Петров

Денес, на 30.08.2013, е последен ден од петдневното дружење на децата од општината Ѓорче Петров. Многу игри, забава и дружење на терените. Во наредниот период, забавните фудбалски игри ќе се одржат во другите општини...