Dusko Jakovcevski

> > >

Македонија, Тетово

Sport DNK

Фотографии

Објави

тренинг за пионерските категории

Ситуациони вежби за обука и усoвршување на контранападот

Кога станува збор за контранападот како составен дел на колективната тактика во нападот слободно можеме да кажеме дека преставува најефикасен начин во кошарката за постигнување на лесни поени и е применлив против сите видови...

Идентификација На Талентот

Процесот на селектирањето во кошарката

Под поимот селекција подразбираме одбирање, насочување и усовршување на потенцијалите кои ги поседуваат одредени спортисти во одредени спортски гранки и дисциплини (Малацко 1986).

Биомеханички карактеристики на основниот одбрамбен став во кошарката

Одбрамбениот кошаркарски став преставува неприродна човекова положба во нормалниот живот поради што неговата класификација се сврствува во делот на специфичните кошаркарски – моторички способности.

Кошаркарски став во одбраната

Основниот предуслов за успешна игра во одбраната зависи од способноста на играчот за изведување на брзи движења во сите правци и притоа во ниеден момент да не ја наруши рамнотежната положба на телото.

Кошарка

Oсновни принципи во пасинг гејм нападот

Основните принципи на овој напад и нивното познавање и разбирање од страна на играчите кои го изведуваат е неопходно, бидејќи тоа е единствениот начин играчите да можат да ја препознаат моменталната ситуација на теренот...