Dimitri Dimitrov

Македонија, Охрид

Sport DNK

Фотографии

Објави

Акцијата Малтатал-Австрија 2013 (видео)

Акцијата, Малтатал – Bake Rolls2013, започна во 5 часот утрото на 10-ти февруари од Скопје за Австрија. Оваа акција го доби oва име, затоа што за време на целото патешествие од 10 часа, единствено...