Zikica Tasevski

Македонија, Скопје

Sport DNK

Фотографии

Објави

ФК Интер Милано (неделен микроциклус)

Дел од моето искуство од престојот во ФК  Интер Милано преку проектот "Тренери без граници" на Агенцијата за Млади и Спорт и ФФМ. Неделен микро циклус кој што верувам дека на моите колеги ќе...