Irena Petkova

Македонија, Скопје

Sport DNK

Фотографии

Објави

Девојчиња тренираат одбојка во школата Старс

Back-to-Back одбојка со Ирена и Наташа

Тренинг за душа, а богами и за вита става. Физичката активност е неопходна кај децата во развој, додека одбојката е идеална за младите девојчиња. Патешествието кон поенот не е едноставно, но вреди да се...