Mile Jovanovski

Македонија, Ресен

Sport DNK

Фотографии

Објави

Стручен осврт кон резултатите во македонската Атлетика

Атлетиката, или кралицата на спортовите е дефинитивно еден од најстарите, најпроучуваните и најраспространетите спортови воопшто. Кај нас посериозен и поорганизиран пристап кон атлетиката се забележува веднаш после Втората светска војна поточно 1945год. додека првиот...