Tanja Stojanovska

Македонија, Скопје

Sport DNK

Фотографии

Објави

„Нежно“ кроше со Тања

Загревање 5 минути (трчање, гимнастика на цело тело, истегнување на екстремитети, кружно движење на зглобови) Спринтови – 20метри Х 5 серии Скокови на гума – 15 повторувања Х 3 серии Склек скок – 15...