Jane Karajovanov

Македонија, Скопје

Sport DNK

Awards

Certificates

Семинар за Олимписки менаџмент и менаџмето во спортските клубови 2010г,Семинар за Халивик метода(основно ниво) 2011г.

Education

Фотографии

Објави

3 Меѓуанроден пливачки митинг "Лесковачки Победник"

Орион со 7 медали

На ден 12.10.2013(Сабота) во Лесковац – Р.Србија се одржа 3-от Меѓународен пливачки митинг "Лесковачки победник" на кој учество земаа 648 пливачи од 4 држави Романија, Бугарија, Македонија и Србија.