Pero Todoroski

Македонија, Скопје

Sport DNK

Фотографии

Објави

Тренинг за брзинска издржливост

Еве како изгледа еден наш двочасовен дневен тренинг, спакуван во неполни три минути, кој што ја подобрува брзинската издржливост и е дел од базичната подготовка. Уживајте!