Sport DNK

Фотографии

Објави

Крап на жар

Ние имавме на располагање еден Охридски "трчан" крап.

Лабораторија за Еко-информатика - Пратење на квалитетот на воздухот, водата и почвата

Дознај повеќе за воздухот додека спортуваш

За квалитетен живот потребна е здрава и чиста околина. За подобрување на животните услови во населените места потребна е и јавна свест за осознавање на состојбата на воздухот, водата и почвата.