When In X

Македонија, Крушево

Инфо

Првиот онлајн пазар за алтернативни тури од Македонија. Секој корисник може да избере и купи тура, но исто така секој може и да понуди своја. Екстремни спортови, рекреативни тури, културолошки или рурални тури. Координати 0.0 за авантура!Започнуваме со работа во Мај 2017, очекуваме да се прошири во регионот кон крај на годината.

Контакт

Локација

Фотографии

Објави

Користникот нема објави