Инфо

Под бренд името Униор, програмата за Рачни алати го зголемува својот пазарен дел во сегментот на професионална употреба на рачните алати, со свои сопствени иновации, развој и производство.Визијата на Униор е да постигне и осигура позиција меѓу првите пет производители на високо квалитетни алати во Европа.Мисијата на Униор е да развива, произведува за пазарот, високо квалитетни рачни алати со долготрајност која ќе ги задоволи барањата на професионалните корисници.Повеќе од 5500 различни производи од Производната програма опфаќаат различни клучеви, Клешти, Стеги, Одвијачи, Макази, Клешти, до опрема за во работилници. Алатите постојано се прилагодуваат според потребите на купувачите и се погодни за електричари, електроничари, водоинсталатери и други професионални мајстори, каде спаѓаат и мајстори за поправка на велосипеди.Значи, и на помали и поголеми велосипеди поправките може да се вршат професионално, ние во Униор развивме оригинални решенија за одлична примена на велосипедскиот алат.Ознаката Униор е гаранција за долгорочна употребливост на алатите и за најтешки задачи кои нивните корисници ќе ги вршатсо задоволство.Униор Комерц е лоциран во Скопје, северо-западниот дел од Македонија.Тел.: +389 2 2432 089E-mail: conta[email protected]: http://www.uniorkomerc.com.mk

Контакт

Локација

Фотографии

Објави

Февруари 2017

Нови продукти кај UNIOR алатите за велосипеди

Во 2017 година УНИОР влегоа со новитети во однос на алатите за велосипеди. Ние кратко ви ги презентираме поза, а подолу имате документ на англиски каде подетално се објаснети сите поединечно.