Инфо

Градење на урамнотежени, хармонични и отворени личности, ускладени со сопствените вредности и внатрешни вистини. Нашата визија е да го направиме светот подобро место за живеење - свет полн со исклучителни, фокусирани, креативни поединци со искуство и со слободен дух, чии лични вредности, цели, визии и внатрешно водство ќе дадат придонес на поширок план, што ќе води кон сочувствителност, мир и љубов кај сите луѓе, кои воедно ќе бидат силни, решени да учат, да создаваат и сами да ја градат сопствената иднина. Нашата цел е пружање на мотивација, инспирација, предизвик, подршка и помош во процесот на себеоткривање, себеосознавање и промена. Да ги отвораме вратите кон откривање на потенцијалите и личните способности, кон вистинско себеисполнување и среќа, така што секој да може слободно и без страв да помине низ тие врати и да продолжи по патот кон сопствената извонредност. Телефон за контакт: +389 (75) 205 922

Контакт

[email protected]

075205922

Локација

Фотографии

Објави