Sportski Klub Partizan 2012 Stip

> >

Македонија, Штип

Инфо

Контакт

Локација

Фотографии

Објави

4-ти спортско регионални игри во Штип

По повод 3-ти Декември Меѓународниот ден на лицата со интелектуална попреченост се одржаа 4-те спортско регионални игри во Штип. Целата организација се одвиваше со поодршка на Центарот за Корективна Гимнастика и Фитнес -Дневениот Центар во Штип....