Инфо

Олимпискиот базен "Центар" e најсовремениот европски пливачки центар (според теркот на базенот во Љубљана) во државата, ЕДИНСТВЕНИОТ базен во републиката каде што филтрирањето се врши СЕКОЈДНЕВНО а хлорирањето е целосно електронско. Тестирањето за квалитетот на водата и хемиско и бактериолошко го врши Центарот за јавно здравје "Скопје", ЕДИНСТВЕН базен којшто има подно греење и двојна изолација, НАЈДОЛГО искуство во работата со пливачки школи за деца и пливачки клубови, 35 години традиција, олимписки димензии на базенот и спасителска служба.

Контакт

Локација

Фотографии

Објави

Користникот нема објави