N. Sportska Federacija na gluvi na Makedonija

Македонија, Скопје

Инфо

Националната спортска федерација на глуви на Македонија е невладина спортска организација чија цел е развивање на спортот на глувите лица и достигнување на високи спортски резултати. (Извадок од дневниот печат) Формирана Спортска Федерација на глуви Старт со повеќе од 1.500 членови Со одржување на основачкото Собрание, завчера беше формирана Спортската федерација на глуви на Македонија. На Собранието учествуваа делегати од 18 градови од Здруженијата на глуви, кои вкупно имаат повеќе од 1.500 членови. За прв претседател на оваа Федерација е избран Нанчо Трајанов од Валандово, а за секретар Дамир Розман, координаторот на СДГ „Слобода“. Четирикратниот првак од Олимпијадите за глуви, Јово Момировски, беше избран за почесен претседател на СФГМ. Со самото формирање на СФГМ, таа автоматски станува членка и на Европската спортска федерација на глуви, како и на Светскиот олимписки комитет за глуви. website: http://deafsports.org.mk/ email: [email protected] Контакт: 1 Тихо Русовски Претседател 02 / 3165 526 02 / 3165 526 2 Дамир Розман Генерален секретар 02 / 3165 526 02 / 3165 526

Контакт

[email protected]

02 / 3165 526

deafsports.org.mk

Локација

Фотографии

Објави

Користникот нема објави