Joga centar SADANA

Македонија, Скопје

Инфо

Во Јога центар САДАНА се предава интегрална јога која е комбинација од различни видови на јога, со цел комплетен и хармоничен развој на човекот: физички, емоционален, интелектуален и духовен. Часовите се одржуваат во Центар (до католичка црква) на ул.29 Ноември бр.75 тел: 078239 680 Марија e-mail: [email protected]

Контакт

[email protected]

078239 680

Локација

Фотографии

Објави

Како да си ја сакате работата?

Многумина велат дека без профит човекот не го дава својот максимум во работата. Но дали е навистина така? Во јога-практиката се вели дека најдобрата работа е онаа што е извршена со љубов.