ZFK GOLASO

Македонија, Струга

Инфо

Женската фудбалска школа Голасо е основана на 20.06.2011 г со цел развој на женскиот фудбал во Македонија и работа со млади категории

Контакт

Локација

Фотографии

Објави

Повеќе спорт, помалку компјутери и мобилни телефони..

И девојчињата играат фудбал

Со брзиот развој на модерната технологија сè почести се резултатите од нивното лошо влијание кон луѓето a особено кон младите. Недоволната физичка активност на децата доведува до лоши последици, со што се искоренува она...