PK SKOPSKA CRNA GORA

Македонија, Скопје

Инфо

Контакт

Локација

Фотографии

Објави

Објава

Школа за планинарење

Школата за планинарење е наменета за сите планинари кои немаат искуство со планинарењето и имаат потреба од познавање на основните планинарски правила за безбедно движење во планински услови.