Specijaliziran HBO2T-Centar

Македонија, Скопје

Инфо

Хипербарични кислородни третмани web: http://www.hbo2t.mk email: hbo2[email protected] телефони: +389 2 460 029, +389 2 462 065

Контакт

Локација

Фотографии

Објави

Физичка подготовка и рехабилитација на спортисти

Примена на хипербарична оксигенација како физичка подготовка

Хипербаричната оксигенација применета непосредно пред или после интензивен физички напор ги подобрува физичките перформанси и влијае на зголемување на работната способност на спортистот, како и намалување на интензитетот на спортските повреди.

Ефектите од хипербаричната оксигенација на протокот на крвта

  Нормален проток на крв Воздухот кој го дишиме содржи 21% кислород, и нашите бели дробови овој кислород го пренесуваат до црвени крвни клетки – зрнца (преку хемоглобинот). Вака исполнети со кислород црвени крвни...