' ;
Ljupco Jurukovski

> > >

Македонија, Скопје

Инфо

Нема нешто посебно што да се каже, ама и вака не е лошо.

Контакт

Локација

Фотографии

Објави

Користникот нема објави