Fizikalna medicina i rehabilitacija - Promedika Medikal Centar

Македонија, Скопје

Инфо

Тел. 02 3248-461 email - [email protected] www.facebook.com/PromedikaMedikalCentar Ординацијата за физикална медицина и рехабилитација е опременa со најсовремена медицинска апраратура и ја сочинуваат тим од физиотерапевти и два доктори специјалисти :Др. Татјана Накиќ - специјалист по физикална медицина и рехабилитација Др. Ирина Поп-Димитрова -специјалист по физикална медицина и рехабилитација Во оваа ординација ги вршиме следниве терапевтски процедури: • ултразвук (сонотерапија)* • електротерапија* • термотерапија* • криотерапија* • кинезитерапија (вежби)* • лимфна дренажа • ласеротерапија • магнетотерапија • терапија со ударен бран (Shock wave therapy) • тракција-екстензија • пасивно раздвижување на зглобови – постоперативно (Passive motion) • Дијагностицирање со GPS 400 (Global Postural System), единствено кај нас, нов софистициран апарат кој овозможува прецизно мерење и рано откривање на сите видови деформитети на ‘рбетот и стапалата безупотреба на штетно рендгенско зрачење. • Анализатор на составот на телото (распоред на масти, мускули, водаи минерали) и други параметри како БМИ (Body Mass Index) со помош напосебен апарат (InBody720) • CEPM Taping (медитапинг) (процедурите обележани со * се изведуваат со плави картони)

Контакт

[email protected]

02 3248-461

promedika.com.mk

Локација

Фотографии

Објави

Користникот нема објави