Инфографик

Наслов

Како јогата ни го обликува здравјето

Од намалување и подобро справување со стресот, преку подобрени ментални функции само од првите неколку часови практикување, до безброј други полезности кои се стекнуваат со долгогодишно имплементирање на јогата во вашиот живот.

29 Октомври 2013

За авторот