Наслов

Велешки паркур

Видео од при крајот на летната сезона од тимот STG - Street Tracer Group од Велес.

14 Август 2014

За авторот