THE CLASSIC ALPINIST

Наслов

Ули Штек - 82 за 62 епизода 4

По трагичната несреќа во тимот на Ули Штек при обидот за искачување на сите 82 врвови повисоки од 4000 м.н.в на Алпите, Ули се наоѓа пред дилема дали да го продолжи проектот. По краткото размислување тој решава да продолжи и успешно да го заврши подвигот. 

11 Јануари 2016

За авторот